Vår båt SKAI TO är en Allegro 33. Skrovet byggdes på varv i Nyköping 1976 och inreddes av Börje under vintern 76-77. Båten sjösattes 1977 och seglades till hemmahamnen i Stockholm.

ad